Bones

Temperance Brennan är en mycket skicklig rättsantropolog som arbetar på Jeffersonian Institute och skriver romaner vid sidan om. När standardmetoderna för att identifiera en kropp är fruktlösa – när kvarlevorna är väldigt förmultnade, brända eller förstörda så att kriminalteknikerna ger upp – kallar den brottsbekämpande myndigheten in Brennan för hennes häpnadsväckande förmåga att läsa ledtrådar som lämnats kvar i offrets ben. De flesta brottsbekämpande myndigheter kan inte hantera Brennans intelligens, hennes strävan efter sanningen eller hur hon kastar sig in i varje utredning. FBI:s specialagent Seeley Booth är ett undantag. Booth är en före detta krypskytt i armén och tror inte på vetenskap och forskare – "squints" som han kallar dem, som svettas över de fysiska bevisen – när det gäller att lösa brott. Men inte ens han kan förneka att kombinationen av hans interpersonella intelligens och Brennans vetenskapliga skarpsinne gör dem till ett enastående team.

BETYG

8

POP

10

ÅR

2005-17

SÄSONGER

12

GRÄNS

14

URSPRUNG

US

SKAPARE

Hart Hanson

SOCIAL

Facebook

DISKUTTERA